Wyszukiwarka 3D

Wybierz ofertę dla siebie

Numer Piętro Pokoje Metraż Wartość brutto Status
M1 1 Piętro 2 pokoje 44,60 414 780,00 Sprzedane
M2 1 Piętro 2 pokoje 50,56 439 872,00 Dostępne
M3 1 Piętro 2 pokoje 48,32 420 384,00 Sprzedane
M4 1 Piętro 2 pokoje 44,93 408 863,00 Sprzedane
M5 1 Piętro 4 pokoje 76,35 618 435,00 Sprzedane
M6 1 Piętro 2 pokoje 53,29 463 623,00 Dostępne
M7 2 Piętro 2 pokoje 44,60 419 240,00 Sprzedane
M8 2 Piętro 2 pokoje 50,56 444 928,00 Dostępne
M9 2 Piętro 2 pokoje 48,32 425 216,00 Sprzedane
M10 2 Piętro 2 pokoje 44,93 413 356,00 Dostępne
M11 2 Piętro 4 pokoje 76,35 641 340,00 Sprzedane
M12 2 Piętro 2 pokoje 53,29 468 952,00 Dostępne
M14 3 Piętro 2 pokoje 44,60 428 160,00 Sprzedane
M15 3 Piętro 2 pokoje 50,56 455 040,00 Dostępne
M16 3 Piętro 2 pokoje 48,32 434 880,00 Sprzedane
M17 3 Piętro 2 pokoje 44,93 422 342,00 Dostępne
M18 3 Piętro 4 pokoje 76,35 656 610,00 Zarezerwowane
M19 3 Piętro 2 pokoje 53,29 479 610,00 Sprzedane
M20 4 Piętro 2 pokoje 44,60 437 080,00 Zarezerwowane
M21 4 Piętro 2 pokoje 50,56 465 152,00 Sprzedane
M22 4 Piętro 2 pokoje 48,32 444 544,00 Zarezerwowane
M23 4 Piętro 2 pokoje 44,93 431 328,00 Dostępne
M24 4 Piętro 4 pokoje 76,35 671 880,00 Sprzedane
M25 4 Piętro 2 pokoje 53,29 490 268,00 Dostępne
M26 5 Piętro 2 pokoje 44,60 446 000,00 Zarezerwowane
M27 5 Piętro 2 pokoje 50,56 475 264,00 Sprzedane
M28 5 Piętro 2 pokoje 48,32 454 208,00 Sprzedane
M29 5 Piętro 2 pokoje 44,93 440 314,00 Dostępne
M30 5 Piętro 4 pokoje 76,35 687 150,00 Sprzedane
M31 5 Piętro 2 pokoje 53,29 500 926,00 Dostępne
M32 6 Piętro 2 pokoje 44,60 454 920,00 Dostępne
M33 6 Piętro 2 pokoje 50,56 485 376,00 Dostępne
M34 6 Piętro 2 pokoje 48,32 463 872,00 Dostępne
M35 6 Piętro 2 pokoje 44,93 449 300,00 Dostępne
M36 6 Piętro 4 pokoje 76,35 702 420,00 Dostępne
M37 6 Piętro 2 pokoje 53,29 511 584,00 Dostępne
M38 7 Piętro 2 pokoje 44,60 463 840,00 Dostępne
M39 7 Piętro 2 pokoje 50,56 495 488,00 Dostępne
M40 7 Piętro 2 pokoje 48,32 473 536,00 Dostępne
M41 7 Piętro 2 pokoje 44,93 458 286,00 Dostępne
M42 7 Piętro 4 pokoje 76,35 717 690,00 Dostępne
M43 7 Piętro 3 pokoje 60,88 584 448,00 Dostępne
M44 7 Piętro 3 pokoje 61,17 587 232,00 Dostępne
M45 7 Piętro 3 pokoje 59,11 591 100,00 Sprzedane
M46 7 Piętro 2 pokoje 44,71 464 984,00 Dostępne
M47 7 Piętro 2 pokoje 44,86 466 544,00 Dostępne
M48 7 Piętro 2 pokoje 44,84 466 336,00 Dostępne
M49 8 Piętro 5 pokoje 99,19 952 224,00 Sprzedane
M50 8 Piętro 4 pokoje 76,35 732 960,00 Dostępne
M51 8 Piętro 3 pokoje 60,88 596 624,00 Dostępne
M52 8 Piętro 3 pokoje 61,17 599 466,00 Dostępne
M53 8 Piętro 3 pokoje 59,11 602 922,00 Sprzedane
M54 8 Piętro 2 pokoje 44,90 475 940,00 Sprzedane
M55 1 Piętro 2 pokoje 44,69 415 617,00 Zarezerwowane
M56 1 Piętro 2 pokoje 53,46 465 102,00 Dostępne
M57 1 Piętro 3 pokoje 60,88 517 480,00 Zarezerwowane
M58 1 Piętro 3 pokoje 61,17 519 945,00 Dostępne
M59 1 Piętro 3 pokoje 58,84 500 140,00 Zarezerwowane
M60 1 Piętro 3 pokoje 53,00 450 500,00 Sprzedane
M61 1 Piętro 3 pokoje 51,45 437 325,00 Sprzedane
M62 1 Piętro 3 pokoje 59,15 526 435,00 Dostępne
M63 2 Piętro 2 pokoje 44,69 420 086,00 Sprzedane
M64 2 Piętro 2 pokoje 53,46 470 448,00 Dostępne
M65 2 Piętro 3 pokoje 60,88 523 568,00 Dostępne
M66 2 Piętro 3 pokoje 61,17 526 062,00 Sprzedane
M67 2 Piętro 3 pokoje 58,84 506 024,00 Sprzedane
M68 2 Piętro 3 pokoje 53,00 455 800,00 Sprzedane
M69 2 Piętro 3 pokoje 51,45 442 470,00 Sprzedane
M70 2 Piętro 3 pokoje 59,15 532 350,00 Dostępne
M71 3 Piętro 2 pokoje 44,69 429 024,00 Dostępne
M72 3 Piętro 2 pokoje 53,46 481 140,00 Dostępne
M73 3 Piętro 3 pokoje 60,88 535 744,00 Dostępne
M74 3 Piętro 3 pokoje 61,17 538 296,00 Sprzedane
M75 3 Piętro 3 pokoje 58,84 517 792,00 Dostępne
M76 3 Piętro 3 pokoje 53,00 466 400,00 Sprzedane
M77 3 Piętro 3 pokoje 51,45 452 760,00 Sprzedane
M78 3 Piętro 3 pokoje 59,15 544 180,00 Dostępne
M79 4 Piętro 2 pokoje 44,69 437 962,00 Dostępne
M80 4 Piętro 2 pokoje 53,46 491 832,00 Dostępne
M81 4 Piętro 3 pokoje 60,88 547 920,00 Dostępne
M82 4 Piętro 3 pokoje 61,17 550 530,00 Dostępne
M83 4 Piętro 3 pokoje 58,84 529 560,00 Dostępne
M84 4 Piętro 3 pokoje 53,00 477 000,00 Sprzedane
M85 4 Piętro 3 pokoje 51,43 462 870,00 Sprzedane
M86 4 Piętro 3 pokoje 59,15 556 010,00 Sprzedane
M87 5 Piętro 2 pokoje 44,69 446 900,00 Dostępne
M88 5 Piętro 2 pokoje 53,46 502 524,00 Dostępne
M89 5 Piętro 3 pokoje 60,88 560 096,00 Sprzedane
M90 5 Piętro 3 pokoje 61,17 562 764,00 Sprzedane
M91 5 Piętro 3 pokoje 58,86 612 144,00 Dostępne
M92 5 Piętro 3 pokoje 59,18 615 472,00 Dostępne
M93 6 Piętro 2 pokoje 44,69 455 838,00 Dostępne
M94 6 Piętro 2 pokoje 53,46 513 216,00 Dostępne
M95 6 Piętro 3 pokoje 60,88 572 272,00 Dostępne
M96 6 Piętro 3 pokoje 61,17 574 998,00 Dostępne
M97 6 Piętro 3 pokoje 59,11 579 278,00 Sprzedane
M98 6 Piętro 3 pokoje 59,18 579 964,00 Zarezerwowane
Numer Piętro Pokoje Metraż Wartość brutto Status
L1 0 Piętro 1 pokoje 74,55 843 607,80 Zarezerwowane
L2 0 Piętro 3 pokoje 330,57 3 659 409,90 Dostępne
L3 0 Piętro 1 pokoje 220,59 2 441 931,30 Dostępne
Numer Piętro Wartość brutto Status
G1,2 -2 Piętro 45 000,00 Dostępne
G3,4 -2 Piętro 45 000,00 Dostępne
G5,6 -2 Piętro 45 000,00 Sprzedane
G7,8 -2 Piętro 45 000,00 Sprzedane
G9,10 -2 Piętro 45 000,00 Sprzedane
G11,12 -2 Piętro 45 000,00 Sprzedane
G13,14 -2 Piętro 45 000,00 Sprzedane
G15,16 -2 Piętro 45 000,00 Dostępne
G17,18 -2 Piętro 45 000,00 Dostępne
G19,20 -2 Piętro 45 000,00 Dostępne
G21,22 -2 Piętro 45 000,00 Dostępne
G23,24 -2 Piętro 45 000,00 Sprzedane
G25,26 -2 Piętro 45 000,00 Dostępne
G27,28 -2 Piętro 45 000,00 Sprzedane
G29,30 -2 Piętro 45 000,00 Sprzedane
G31,32 -2 Piętro 45 000,00 Sprzedane
G33,34 -2 Piętro 45 000,00 Sprzedane
G35,36 -2 Piętro 45 000,00 Sprzedane
G37 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G38 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G39 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G40 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G41 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G42 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G43 -2 Piętro 40 000,00 Dostępne
G44 -2 Piętro 40 000,00 Dostępne
G45 -2 Piętro 40 000,00 Dostępne
G46 -2 Piętro 40 000,00 Dostępne
G47 -2 Piętro 40 000,00 Dostępne
G48 -2 Piętro 40 000,00 Dostępne
G49 -2 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G50 -2 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G51 -2 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G52 -2 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G53 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G54 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G55 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G56 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G57 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G58 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G59 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G60 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G61 -2 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G62 -2 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G63 -2 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G64 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G65 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G66 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G67 -2 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G68 -2 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G69 -2 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G70 -2 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G71 -2 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G72 -2 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G73 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G74 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G75 -2 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G76 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G77 -2 Piętro 37 000,00 Dostępne
G78 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G79 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G80 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G81 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G82 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G83 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G84 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G85 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G86 -1 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G87 -1 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G88 -1 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G89 -1 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G90 -1 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G91 -1 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G92 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G93 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G94 -1 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G95 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G96 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G97 -1 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G98 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G99 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G100 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G101 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G102 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G103 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G104 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G105 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G106 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G107 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G108 -1 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G109 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G110 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G111 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G112 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G113 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G114 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G115 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G116 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G117 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G118 -1 Piętro 50 000,00 Dostępne
G119 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G120 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G121 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G122 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G123 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G124 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G125 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G126 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G127 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G128 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G129 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G130 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G131 -1 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G132 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G133 -1 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
G134 -1 Piętro 37 000,00 Sprzedane
G135 -1 Piętro 37 000,00 Dostępne
G136 -1 Piętro 37 000,00 Zarezerwowane
Numer Piętro Metraż Wartość brutto Status
K1 -2 Piętro 7,37 36 850,00 Sprzedane
K2 -2 Piętro 5,13 23 085,00 Dostępne
K3 -2 Piętro 5,12 23 040,00 Dostępne
K4 -2 Piętro 5,39 24 255,00 Dostępne
K5 -2 Piętro 3,87 17 415,00 Dostępne
K6 -2 Piętro 3,7 16 650,00 Zarezerwowane
K7 -2 Piętro 2,25 10 125,00 Sprzedane
K8 -2 Piętro 4,04 18 180,00 Dostępne
K9 -2 Piętro 3,29 14 805,00 Zarezerwowane
K10 -2 Piętro 4,66 20 970,00 Sprzedane
K11 -2 Piętro 4,18 18 810,00 Sprzedane
K12 -2 Piętro 2,65 11 925,00 Sprzedane
K13 -2 Piętro 3,26 14 670,00 Sprzedane
K14 -2 Piętro 4,1 18 450,00 Dostępne
K15 -2 Piętro 4,2 18 900,00 Dostępne
K16 -2 Piętro 3,2 14 400,00 Sprzedane
K17 -2 Piętro 5,36 26 800,00 Dostępne
K18 -2 Piętro 4,48 20 160,00 Dostępne
K19 -2 Piętro 3,51 15 795,00 Zarezerwowane
K20 -2 Piętro 3,25 14 625,00 Zarezerwowane
K21 -2 Piętro 4,24 19 080,00 Dostępne
K22 -2 Piętro 2,99 13 455,00 Sprzedane
K23 -2 Piętro 2,74 12 330,00 Sprzedane
K24 -2 Piętro 4,27 19 215,00 Dostępne
K25 -2 Piętro 2,71 12 195,00 Sprzedane
K26 -2 Piętro 2,73 12 285,00 Sprzedane
K27 -2 Piętro 7,31 32 895,00 Dostępne
K28 -2 Piętro 4,78 21 510,00 Dostępne
K29 -2 Piętro 3,99 17 955,00 Dostępne
K30 -2 Piętro 4,38 19 710,00 Dostępne
K31 -1 Piętro 4,97 22 365,00 Dostępne
K32 -1 Piętro 4,95 22 275,00 Sprzedane
K33 -1 Piętro 5,39 24 255,00 Dostępne
K34 -1 Piętro 3,65 16 425,00 Sprzedane
K35 -1 Piętro 3,5 15 750,00 Sprzedane
K36 -1 Piętro 5,12 25 600,00 Dostępne
K37 -1 Piętro 5,37 26 850,00 Zarezerwowane
K38 -1 Piętro 6,49 29 205,00 Dostępne
K39 -1 Piętro 6,05 27 225,00 Sprzedane
K40 -1 Piętro 3,34 15 030,00 Sprzedane
K41 -1 Piętro 5,45 24 525,00 Sprzedane
K42 -1 Piętro 3,68 16 560,00 Sprzedane
K43 -1 Piętro 4,27 19 215,00 Sprzedane
K44 -1 Piętro 4,09 18 405,00 Sprzedane
K45 -1 Piętro 3,63 16 335,00 Sprzedane
K46 -1 Piętro 4,33 19 485,00 Dostępne
K47 -1 Piętro 3,6 16 200,00 Dostępne
K48 -1 Piętro 4,41 19 845,00 Dostępne
K49 -1 Piętro 6,19 27 855,00 Dostępne
K50 -1 Piętro 8,65 38 925,00 Dostępne
K51 -1 Piętro 2,98 13 410,00 Sprzedane
K52 -1 Piętro 7,31 32 895,00 Dostępne
Numer Piętro Wartość brutto Status
R1 -2 Piętro 550,00 Sprzedane
R2 -2 Piętro 550,00 Dostępne
R3 -2 Piętro 550,00 Sprzedane
R4 -2 Piętro 550,00 Sprzedane
R5 -2 Piętro 550,00 Zarezerwowane
R6 -2 Piętro 550,00 Dostępne
R7 -2 Piętro 550,00 Dostępne
R8 -2 Piętro 550,00 Dostępne
R9 -2 Piętro 550,00 Dostępne
R10 -2 Piętro 550,00 Sprzedane
R11 -2 Piętro 550,00 Sprzedane
R12 -2 Piętro 550,00 Sprzedane
R15 -1 Piętro 550,00 Sprzedane
R16 -1 Piętro 550,00 Sprzedane
R17 -1 Piętro 550,00 Sprzedane
R18 -1 Piętro 550,00 Dostępne
R19 -1 Piętro 550,00 Dostępne
R20 -1 Piętro 550,00 Dostępne
R21 -1 Piętro 550,00 Zarezerwowane
R22 -1 Piętro 550,00 Zarezerwowane
R23 -1 Piętro 550,00 Sprzedane
R24 -1 Piętro 550,00 Sprzedane
R25 -1 Piętro 550,00 Sprzedane
R26 -1 Piętro 550,00 Sprzedane
R27 -1 Piętro 550,00 Dostępne

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze Państwa oraz nasze bezpieczeństwo prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny w celu umówienia godziny spotkania w Salonie Sprzedaży.

Z poważaniem,

Grupa Matejek